İletişim ve Eğitim İlişkisi

İletişim gerek iş hayatında gerekse özel hayatta önemli bir yer tutar. İnsanların birbiriyle anlaşması iletişim yoluyla sağlanır. İletişim içindeki öğelere gereken önem verilmeden sağlıklı bir iletişim sağlanamaz.

Eğitim bir iletişim sürecidir. İletişim olmaksızın eğitim imkansızdır. Sözel ya da beden diliyle bir şekilde iletişimde bulunulur. Anlamları bireyler arasında ortak kılma işlemi olan iletişimin dört temel unsuru vardır. Verici, alıcı, kanal, mesaj. Bu dört unsuz tüm letişim süreçleri için gereklidir. Bu unsurlardan birinin gereken biçimde dikkate alınmaması, iletişimde verimin düşmesine neden olacaktır. Ortak anlamlara ulaşma adına çift yönlü bir iletişim gerekmektedir. Verici mesajını ilettiğinde alıcıdan bir dönüt bekler.

EĞİTİM SÜRECİNDE İLETİŞİM

 Eğitim sürecinde öğretmen, öğrenci, öğretim süreci, muhteva iletişimin unsurudur. Eğitim sürecinde öğretmen “verici” , öğrenci “ alıcı” , muhteva “ mesaj” , öğretim süreci de “ kanal”dır.

İletişim süreci için geçerli olan çift yönlü iletişim eğitim sürecinde de geçerlidir. Öğretmenin iletişim sırasında öğrencinin verilen muhtevayı anlayıp kavradığından emin olması gerekir. Bu nedenle en iyi öğretim yüz yüze iletişimin olduğu sınıf ortamında daha iyidir. Sınıf atmosferi içerinde öğretmen ve öğrenci arasında sadece sözel dilsel iletişim değil sözsüz, fiziksel pek çok iletişim kurulur. Öğretmenin özelliklerinden öğrenci sadece bilgi düzeyinde değil her açıdan kişiliğinden etkilenir. Öğrenci öğretmeninin sahip olduğu tutum, davranış, değer, ilgi, ihtiyaç gibi pek çok özelliğinden etkilenir.

Eğitim sürecinde sağlanan çift yönlü iletişim sadece öğrenci için değil öğretmen içinde gereklidir. Yüzyüze olunan sınıf ortamında verici konumdaki öğretmen eğitime kendisinin ne bildiği ile değil öğrencinin ne bildiği ile başlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin tepkilerine bakarak ne ölçüde öğrettiğini görebilir. Aldığı dönütlere göre nasıl öğretmesi gerektiği konusunda düzenleme yapabilir. Öğrencilerin daha önce edindiği tecrübeleri, ihtiyaçları, davranışları, öğrenmeye hazır olup olmadıklarını ancak onlarla yüz yüze iletişime geçtiklerinde anlayabilirler. Aslında iletişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni en önemli nedenlerinden biri alıcının özelliklerinin yeteri kadar bilinmemesidir. Öğrenci seviyesine uygun olmayan eğitimin verilmesi verimi düşürecektir. Öğrencilerinin seviyesini bilen öğretmen öğretim süreçlerini ona göre düzenlerse iletişimdeki engellerde kaldırılmış olur.

Bir önceki yazımız olan Verimli Ders Çalışma başlıklı makalemizde ders çalışma programları ve verimli ders çalışma hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir